Honda vrtni traktor HF 2317 HME
6.603,00 € 5.850,00 € (-11%)

Honda vrtni traktor HF 2417 HME
7.375,00 € 6.370,00 € (-14%)

Honda vrtni traktor HF 2625 HME
8.698,00 € 7.690,00 € (-12%)